Özne Felsefe Dergisi Kierkegaard Özel Sayısı (Güz 2016)