Mantık (Logic)

Cumhuriyet Bilim Teknik: 'Mantık, insan bilincinin inşa edilmesinde tek araçtır' (10 Temmuz 2015)

Submitted by safakural on Pa, 18/10/2015 - 02:44

Reyhan Oksay: Türkiye'de mantık konusunun ağırlığını yitirdiğine tanık oluyoruz. Orta eğitimde mantık dersleri kaldırılıyor; üniversitelerde ilgi azalıyor. Bunun nedeni devletin çarpık eğitim politikasından mı kaynaklanıyor?

Şafak Ural: Mantık hiçbir zaman geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu bir alan olmamıştır. Hatta lise veya üniversitelerde de çok tercih edildiği söylenemez. Soruyu biraz esprili bir şekilde cevaplandırmak istesek: "dünyada en adil şekilde dağıtıldığına inanılan şey, kendi mantığımızdır; çünkü hiç kimse kendi düşüncelerinin yanlış olabileceğini ve bir başkasının aklının kendininkinden daha iyi olduğunu kabul etmek istemezmiş" dolaysıyla bireyin mantık çalışmasına ilgi duymamasını normal karşılamak gerekir. Mantık Eğitimini ne kolaydır ne de çekicidir. Çünkü daha çok çalışma, daha çok dikkat ve belirli bir ölçüde de olsa özel bir yetenek ister. Öte yandan tarihe baktığımızda, bütün büyük medeniyetlerde mantığın en üst entellektüel uğraşı olduğunu görürüz. Çünkü mantık, insanın karar verme sürecinin doğrudan içinde yeralır. Karar verme süreci, bireylerin diğer bireyleri yargılamasında, topluma ilişkin değerlendirmelerinde ve bireyin kendini tanımasında ve kendi bilincini inşa etmesinde tek araç konumundadır. Dolayısıyla, düşünebiliyor musunuz, bireylerin yanlış bir yargılama icinde olmasının ne kadar büyük olumsuz sonucları olabileceğini. Mantık eğitimindeki zaafiyetin sonuçlarının o toplum için her yönden son derece olumsuz olacağı ortadadır. Bütün büyük medeniyetlerin mantık alanına ilgi duymasının sebebi boşuna olmamıştır.

Ontology as Depends on Questions

Submitted by safakural on Cu, 24/01/2014 - 19:32

Abstract: Physical world is the target of scientific searches as well as philosophical interpretations. Both have special methods for searching their subjects.

However there is only one objective reality, with which these disciplines interested with according to their methods.

Here, I would like to say that we organize this “objective reality” as depends on our questions.

It means also that our different (knowledge) systems are in fact organized as a respond to our questions. My aim will be first to classify the questions and than to show that they have some pre-suppositions. So I can hope to show that there is a correlation between presupposition of questions and our “ontology”.

Keywords: Practical and theoretical questions, ontological commitments of the questions, physical reality as depend on questions

Kaynak: "Ontology as Depends on Questions", GSTF Digital Library: 1st Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2013), (Çevrimiçi), http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=ontology-as-depends-on-questions.