Varlık Felsefesi (Ontology)

Platon, Kaos Teorisi ve Varlık Tasarımı

Submitted by safakural on Pa, 18/10/2015 - 02:12

Kaos teorisi genellikle 1961 yılında Lorentz’in tesadüfen yapmış olduğu bir keşifle başlatılır. Elbette bu teorinin daha eskiye giden bir tarihinden ve özellikle de H.Poincaré’nin öncü fikirlerinden sözetmek de gereklidir. Kaos teorisinin günümüzdeki en önemli ismi ise kuşkusuz I. Prigogine’dir.

Kaos teorisiyle ilgili birbirine karşıt görüşlerin olduğunu ayrıca belirtmek yerinde olacaktır. Bazılarına göre bu teori bize yepyeni bir paradigma sunmakta ve fizik dünyayı yepyeni bir bakış açısıyla tasvir etmektedir. Bunun karşısında olanlar için bu teori, henüz bilimsel rüştünü bile ispat edebilmiş değildir.

Kanaatimce, bu yorumlardan hangisi doğru olursa olsun, kaos teorisi dayandığı bazı temel varsayımlar açısından son derece köklü değişiklikler içerme özelliğine sahiptir. Aşağıda kısaca işaret edilecek olan bu varsayımlar ve bu varsayımların içerdiği evren tablosunun felsefi sonuçları bakımından son derece ilginç olduğu kolayca görülebilir. Bu sonuçlardan birisi, kanaatimce Platon’un felsefi görüşlerini hem çok yakından ilgilendirmektedir hem de onunla başlayan bazı felsefi kabullerin yeni bir gözle ele alınmasına olanak verebilecek özelliktedir.

Günümüzde Ahlak ve Bireyin Ontolojisi

Submitted by safakural on Çar, 14/10/2015 - 15:32

Konuşmama Hocaların Hocası Sayın Prof. Dr. Necati Öner’in ellerinden öperek ve Türk Felsefe dünyasına katkılarından ötürü şükran ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Sayın rektörlerim, kıymetli hocalarım ve değerli genç meslektaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Konuşmamda "bireyin ontolojisi ve ahlak"ı konusunu ele alırken, "birlikte yaşamak" konusuna da değineceğim.