Haberler

Pozitivist Felsefe (3. Baskı)

Submitted by safakural on Per, 17/01/2013 - 14:11

"Felsefe" denilince akla son derece soyut ve metafizik unsurlardan oluşan bir disiplin akla gelir. Gerçekten de felsefe bu özelliklerini tarih boyunca korumuştur. Felsefe öte yandan insanı ve toplumu ilgilendiren sorunlarından hem etkilenmiş hem de bu sorunları -belli bir ölçüde de olsa- etkilemiştir. Bilimden teknolojik gelişime, sanattan sosyal ve kültürel tavır alışlarımıza kadar uzanan çok geniş bir alanda karşılaşılabilecek bireysel ve toplumsal sorunların tanımlanmasında ve çözüm yollarının bulunmasında felsefenin katkısı gözardı edilemez. Bu özellik felsefenin aynı zamanda insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunun bir göstergesidir. Felsefe bu sayede binlerce yıldır varlığını sürdürebilmiştir. Pozitivizm ise 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış, "bilgi çağı" olarak adlandırılan günümüz düşüncesinin oluşmasında etkin bir rol üstlenmiş felsefi bir akımdır. Çağımızı karakterize eden kültürel, sosyal, bireysel olayların ve sorunların kavranmasında, tanımlanmasında ve bunlara bir ölçüde çözüm üretilmesinde pozitivizm bir kenara bırakılması söz konusu olamaz. Pozitivizm, 20. yüzyıl biliminde yaşanan dönüşümün ürünüdür; bu dönüşümden etkilenmiş ve zaman içinde onu etkilemiştir.

Bu sebeple pozitivizmle ilgili tartışmaları sadece felsefi bir problem olarak görmemek, onun entelektüel çekiciliğinin boyutlarını ve sonuçlarını doğru yorumlamak gerekir.

http://www.idefix.com/kitap/pozitivist-felsefe-safak-ural/tanim.asp?sid…
http://www.pandora.com.tr/urun/pozitivist-felsefe/285890
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=638299&sa=130157088

Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, Alfa Yayınları, İstanbul, 2013, 176 s.

II. Uluslararası Felsefe Kongresi

Submitted by safakural on Çar, 26/09/2012 - 16:49

Prof. Dr. Şafak Ural, Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği II. Uluslararası Felsefe Kongresi kapsamında, 11 Ekim 2012 tarihinde saat 10:30-12:00 arasında Çağrılı Konuşmacı olarak konuşma yapacaktır. Etkinlik programı için lütfen tıklayınız. Etkinliğin websitesine http://philosophy.uludag.edu.tr/ufk2/turkce/index.html adresinden erişilebilir.

"Mind and Language Workshop" ve "Semantics Workshop"

Submitted by safakural on Per, 20/09/2012 - 23:15

Rutgers University Center for Cognitive Science tarafından 27-28 Eylül 2012 tarihilerinde "Mind and Language" isimli ve 28-29 Eylül 2012 tarihlerinde de "Semantics" isimli atölye çalışmaları yapılacaktır. Prof. Dr. Şafak Ural'ın da katıldığı toplantıların programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Mind and Language Atölye Çalışması Programı
Semantics Atölye Çalışması Programı

Temel Mantık: III. Baskıya Önsöz

Submitted by safakural on Per, 13/10/2011 - 22:25

Bu kitabın ilk basımından bu güne kadar otuz yıla yakın bir süre geçmiş. Mantığın kuruluşu ile kıyaslanırsa (!) bu geçen sürenin hiç de fazla olmadığı söylenebilir. Hiç şüphesiz bilim sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Bu kitabın konusu olan çalışmaların temeli büyük ölçüde Antikçağ’da atılmış olmasına karşın, aradan geçen bu otuz yıllık sürede konuya ve sorunlara farklı yaklaşımların olması zaten yerinde bir beklenti olamazdı.

Asıl değişim, İstanbul Üniversitesi’nde önce Mantık Bölümü’nün kurulması ve daha sonra bunun Felsefe Bölümü içerisinde bir Anabilim Dalı’na dönüşmesi olmuştur. Türkiye’de, felsefe bölümleri içinde, ilk ve tek olan Mantık Anabilim Dalı’nın kurulmuş olması şahsen gururla anabileceğim en büyük değişikliktir. Başlangıçta tek başına verdiğim mantık dersleri, şu anda Mantık Anabilim Dalı içinde üç öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşan bir kadro tarafından yürütülmektedir. Bu kadronun mantık çalışmalarını çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Söz konusu kadronun genç üyelerinin klasik mantık, modern mantık, yapay zekâ, mantık tarihi, analitik felsefe ve dil felsefesi gibi konularda yakın bir zamanda uzmanca ders verebilir hale gelmesi, kanaatimce “değişiklik” adı altında anılabilecek en önemli husustur.

Kitabın içeriği değiştirilmemiş olmakla birlikte Yrd. Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ tarafından yapılan indüktif mantık konusundaki katkının öneminin altını çizmek istiyorum.

Dileğim mantık çalışmalarının ülkemizde hızla yaygınlaştırılması ve gelişmesi yönündedir.

Prof. Dr. Şafak URAL
Eylül 2011

Kaynak: Temel Mantık / Şafak Ural – Genişletilmiş 3. Baskı – İstanbul: Çantay Kitabevi, 2011.

Felsefe Toplantıları: Solipsizm

Submitted by safakural on Çar, 16/06/2010 - 23:02

Felsefe Toplantıları'nın ilki Solipsizm konusunda 15.06.2010 tarihinde İÜEF Felsefe Bölümü Seminer Kitaplığı'nda düzenlendi. Prof. Dr. Şafak Ural'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Doç. Dr. Muhittin Macit, Doç. Dr. Enver Orman, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Kaya, Doç. Dr. Bülent Gözkan, Yrd. Doç. Dr. Sanem Yazıcıoğlu ve Doç. Dr. Faruk Akyol katıldı.

Prof. Dr. Şafak Ural'a "yılın felsefecisi" ödülü

Submitted by safakural on Pt, 04/05/2009 - 16:38

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Mantık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şafak Ural, "Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi" öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından yılın felsefecisi seçildi.

Ödülü, TBMM Meclis Başkanı sayın Köksal Toptan, 3 Mayıs 2009 tarihinde aynı okulun salonlarında düzenlenen toplantıda verdi.

Ülkemizde yeni sayılabilecek Sosyal Bilimler Liseleri, sosyal bilimler alanında özel bir eğitim vermek ve sosyal bilimcilere olan ihtiyacı en iyi şekilde karşılamak amacıyla yaklaşık 6 yıl önce kurulmuştur. Türkiye'de toplam 18 adet, İstanbul'da ise 1 adet bulunmaktadır.