Felsefe ve Yerellik: Bilginin İçselleştirilmesi

Submitted by safakural on Cu, 08/06/2018 - 18:16

Kaynak: Şafak Ural: "Felsefe ve Yerellik: Bilginin İçselleştirilmesi", Türkiye'de Felsefe: Sorunlar ve Çözümler, Yayına Hazırlayan: Celal Türer, Türk Felsefe Derneği, Ankara, Mayıs 2018, ss. 41-66.