Kant’ın Newtoncu Kozmolojisi ve Modern Yıldız Kuramının Temellerinin Atılışı

Submitted by safakural on Sa, 30/11/2010 - 17:01

Kaynak: “Kant’ın Newtoncu Kozmolojisi ve Modern Yıldız Kuramının Temellerinin Atılışı”, Akarsu, Ö. & Ural, Ş., XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, (toplantı Ağustos 2006), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007, No 60, Cilt 1, s. 55-60.