Temel Mantık: III. Baskıya Önsöz

Submitted by safakural on Per, 13/10/2011 - 22:25

Bu kitabın ilk basımından bu güne kadar otuz yıla yakın bir süre geçmiş. Mantığın kuruluşu ile kıyaslanırsa (!) bu geçen sürenin hiç de fazla olmadığı söylenebilir. Hiç şüphesiz bilim sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Bu kitabın konusu olan çalışmaların temeli büyük ölçüde Antikçağ’da atılmış olmasına karşın, aradan geçen bu otuz yıllık sürede konuya ve sorunlara farklı yaklaşımların olması zaten yerinde bir beklenti olamazdı.

Asıl değişim, İstanbul Üniversitesi’nde önce Mantık Bölümü’nün kurulması ve daha sonra bunun Felsefe Bölümü içerisinde bir Anabilim Dalı’na dönüşmesi olmuştur. Türkiye’de, felsefe bölümleri içinde, ilk ve tek olan Mantık Anabilim Dalı’nın kurulmuş olması şahsen gururla anabileceğim en büyük değişikliktir. Başlangıçta tek başına verdiğim mantık dersleri, şu anda Mantık Anabilim Dalı içinde üç öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşan bir kadro tarafından yürütülmektedir. Bu kadronun mantık çalışmalarını çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Söz konusu kadronun genç üyelerinin klasik mantık, modern mantık, yapay zekâ, mantık tarihi, analitik felsefe ve dil felsefesi gibi konularda yakın bir zamanda uzmanca ders verebilir hale gelmesi, kanaatimce “değişiklik” adı altında anılabilecek en önemli husustur.

Kitabın içeriği değiştirilmemiş olmakla birlikte Yrd. Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ tarafından yapılan indüktif mantık konusundaki katkının öneminin altını çizmek istiyorum.

Dileğim mantık çalışmalarının ülkemizde hızla yaygınlaştırılması ve gelişmesi yönündedir.

Prof. Dr. Şafak URAL
Eylül 2011

Kaynak: Temel Mantık / Şafak Ural – Genişletilmiş 3. Baskı – İstanbul: Çantay Kitabevi, 2011.