Michelle Borkin: Astronomlar hekimlere yardım edebilir mi?