Puslu (Fuzzy) Mantık“, Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos-Çanakkale, Ed: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., Hacibekiroğlu, G., T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 43-60.

Posted in Genel comment on “Puslu (Fuzzy) Mantık“, Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos-Çanakkale, Ed: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., Hacibekiroğlu, G., T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 43-60.

Bir Bina Kente ne Söyleyebilir?: 30.03.3003“, Mimarlık ve Felsefe: Etik ve Estetik, Yay. Hazırlayanlar: Şentürer, A., Ural, Ş., Sönmez, Uz, F., Yapı Yayın, İstanbul, Ocak 2004., s: 22-36.