Yayınlar

Kitaplar

 1. Pozitif Bilimlerde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, İst. Üni. Ed. Fak. Yay, 1981.
 2. Temel Mantık, Remzi Kit, 1985. a) Temel Mantık (genişletilmiş II. Baskı), Çantay Kitabevi, 1995. b) Temel Mantık (genişletilmiş III. Baskı), Çantay Kitabevi, 2011.
 3. Pozitivist Felsefe, Remzi Kitabevi, 1986. a) Pozitivist Felsefe (ikinci baskı), Say Yayınları, 2006. b) Pozitivist Felsefe (üçüncü baskı), Alfa Yayınları, 2012.
 4. Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, Istanbul, 1992.
 5. Bilim Tarihi I, Ağaç Yay, 1994.
 6. Bilim Tarihi II, Ağaç Yay, 1994.
 7. Bilim Tarihi III, Ağaç Yay, 1994. a) Bilim Tarihi I, II, III (ikinci baskı), Kırkanbar Yayınları, 1996. b) Bilim Tarihi I, II, III (üçüncü baskı), Çantay Yayınları, 2000.
 8. Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, Istanbul,1995.
 9. Mantık, Ders kitabı, Yuva Yay, İstanbul,1998.
 10. Artifical Intelligence, Language and Thought / Künstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Düşünce, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, Istanbul, 1999.
 11. Mimarlık ve Felsefe, Yay. Hazırlayanlar: Şenturer A., Ural, Ş., Atasoy A., YEM yay., 2002.
 12. Mimarlık ve Felsefe: Etik ve Estetik, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Şentürer, A., Sönmez, Uz, F., Yapı Yayın, İstanbul, Ocak 2004.
 13. Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos- Çanakkale, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., Hacibekiroğlu, G, İKÜ Yayınları, İstanbul, 2004.
 14. Kaos, Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu 21-24 Eylül 2004 Assos-Çanakkale, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yüksel, Y., Koç, A., Şen, A., Hacıbekiroğlu, G., Özer, M., İKÜ Yayınları, İstanbul, 2005.
 15. Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yetiş, K., Emecen F., İ.Ü. Yay. Yay. No: 4639, İstanbul, 2006.
 16. Sonsuzluk ve Görelilik, Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyum Bildirileri, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yüksel, Y., Koç, A., Şen, A., İKÜ Yayınları, İstanbul, 2008.
 17. Zaman-Mekan, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Şentürer, A., Berber, Ö., Sönmez, F., Yem Yay., 248 sayfa, İstanbul, Ocak 2008.
 18. Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Emecen, F., Aydın, M., İ.Ü. Yay. Yay. No: 4745, İstanbul, 2008.
 19. The Dialogue of Cultural Traditions: Global Perspective, Edited by: Sweet, W., McLean, G. F., Imamichi, T., Ural, Ş., Akyol, O. F., The Council for Research in Values and Philosophy, Washington DC, 2008.
 20. Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği (24-26 Mart 2010), Ed: Ural, Ş., İbişi Temelli, A., Çoban Sarı, F. D., Öztanrıkulu Özel, N., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2012.
 21. Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic, Ed: Beziau, J, Ural, Ş., Buchsbaum, A., Taşdelen, İ., Kamer, V., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 409.
 22. VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Kamer, V., Ural, Ş., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 528.
 23. Urla Felsefe Günleri, Ed: Ural, Ş., Tolon, M., Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, ss. 224.
 24. Urla Felsefe Günleri – 2, Ed: Ural, Ş., Tolon, M., Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, ss. 58.
 25. VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Kamer, V., Ural, Ş., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, ss. 804.
 26. VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Kamer, V., Ural, Ş., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 622.
 27. Solipsism, Physical Things and Personal Perceptual Space: Solipsist Ontology, Epistemology and Communication, Translator: Alev Bulut, Vernon Press, 2019, pp. 348.
 28. X. Mantık Çalıştayı Kitabı, Yay. Hazırlayanlar: H. Burak Sakal, Şafak Ural, Mehmet Arslan, İbrahim H. Çetres, Halise Avşar, Deniz Özen, Kapodokaya Üniv. ve Mantık Derneği Ortak Yay., Nevşehir, Eylül 2022, ss. 416.
 29. XI Mantık Çalıştayı ve Sempozyumu
 30. Ural, Ş., XII Mantık Çalıştayı Kitabı. Mantık Derneği Yayınları, Ural, Ş., Çetres, İ. H., Ece, M. H.(Yayına Hazırlayanlar), 2024

Makâleler

 1. “Kitap Konuşmaları”Felsefe Arkivi, Sayı: 19, 1975.
 2. Lukasiewicz-Tarski Notasyonu“, Felsefe Arkivi, Sayı: 22-23, 1981.
 3. “Felsefi Açıdan Bilim”Felsefe Arkivi, Sayı: 24, 1984.
 4. K. R. Popper, Popper’in Tarihselciliğin Sefaleti isimli kitabının Türkçe çevirisine yazılan “Sunuş”, İnsan Yay., 1985.
 5. “Pozitivist ve Neopozitivist Felsefe”, Felsefe Konuşmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,1987.
 6. Çok-Değerli Mantık“, Felsefe Arkivi, Sayı: 26, 1987.
 7. “Sembolik Mantık ve Uygulaması”Felsefe Arkivi, Sayı: 26, 1987.
 8. “Dedüksiyonda Öncüller mi Yoksa Sonuç mu Önce Gelir?”Felsefe Arkivi, Sayı: 26, 1987.
 9. “Mitoloji ve Bilim”İnsan ve Kainat, Mart 1988.
 10. “Aydın Kimdir?”, Mili Kültür, Kültür Bakanlığı, Sayı: 70, Mart 1990.
 11. “Diyalektik Düşünce ve Mantık”Felsefe Arkivi, Sayı: 28, 1991.
 12. “Logic and the Different Forms of Thinking”Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992.
 13. “Mantık ve Çeşitli Düşünüş Türleri”Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992.
 14. “Was Kommt Bei der Deduktion Zuerst: Die Prämisse oder das Ergebnis?”Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992.
 15. “Dedüksiyon da Öncüller mi Yoksa Sonuç mu Önce Gelir?”Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds, Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992. (Bu makale Felsefe Arkivi‘nde (Sayı: 26, 1987) de yayınlanmıştır).
 16. “Bir Mantık Kavramı Olarak Yanlışlık”, Felsefe Dünyası, Sayı:4, Temmuz 1992.
 17. “Hangi Hürriyet?”Felsefe Dünyası, Sayı:12, Temmuz 1994.
 18. “Bilim Felsefesinin Amacı veya Bilim Felsefesinin Felsefesi”Felsefe Arkivi, Sayı: 29, 1994.
 19. “Mathematics and Physical Things”, Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1995.
 20. “Matematik ve Fizik Nesneler”, Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1995.
 21. “Fizik Nesnelerin Tek Tek Varlıklar Olarak Veya Bir Süreç Olarak Kavranılması”, X. Ulusal Astronomi Kongresi,(2-6 Eylül 1996) Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1996.
 22. “Bireyin Eğitimi ve Toplumun Eğitimi (Değerler ve Eğitim Arasındaki Mantıksal İlişki)”, Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi, Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi; Bildiriler, Müzakereler, Kozan Ofset, Ankara, Temmuz 1997.
 23. “Mantık, Matematik, Fizik Nesneler ve Felsefe”, Bilim Felsefesi Seminerleri, Der: Dinçtürk, B., TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze-Kocaeli, 1997.
 24. “Epistemolojik Açıdan Değerler ve Ahlak”Doğu Batı, Sayı:4, 1998.
 25. “Temporality in the Connectives”Artifical Intelligence, Language and Thought / Künstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Düşünce, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul. 1999.
 26. “Önerme Eklemleri ve Zaman”Artifical Intelligence, Language and Thought / Künstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Düşünce, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis., İstanbul, 1999.
 27. “Demokrasi Kavramı, Toplumsal Değerler ve Birey”İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XL, 1999.
 28. “Goethe ve Renk”Arredamento Mimarlık, Sayı: 100, 21 0cak 2000.
 29. “Teknik, Teknoloji ve Değerler”Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 14 Ekim 2000.
 30. “Über die Zeit und die Konnektoren”Homo pragmatico-theoreticus, Philosophie – Interdisziplinaritat und Evolution – Information, Hrsg: Haltmayer, S., Wuketits, F. M., Budin, G., Peter Lang, Wien, 2001, pp. 167-173
 31. “Kozmoloji ve Felsefe”Ege Üniv. Fen Fak., 2001.
 32. “Temporal Interpretations of the Connectives”Philosophical Inquiry, 2001.
 33. “Teknoloji ve Felsefe”Dünya Gazetesi, 2001.
 34. “Teknoloji, Değerler ve Havuç”Kalite Kongresi II, 7-8 Haziran 2001. (Konuşmanın metin haline getirilmiş şekli)
 35. “Mimari Objenin Felsefi Açıdan Yorumu”, Mimarlık ve Felsefe, Yay. Hazırlayanlar: Şenturer A., Ural, Ş., Atasoy A., YEM yay., 2002.
 36. “Felsefe ve Teknoloji”Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 2, Ekim 2002, ss. 237-247.
 37. “Dil ve Düşünce”Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Ed: Yediyıldız, B., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003, ss. 29.
 38. “Bir Bina Kente ne Söyleyebilir?: 30.03.3003”Mimarlık ve Felsefe: Etik ve Estetik, Yay. Hazırlayanlar: Şentürer, A., Ural, Ş., Sönmez, Uz, F., Yapı Yayın, İstanbul, Ocak 2004., s: 22-36.
 39. “Puslu (Fuzzy) Mantık”Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos-Çanakkale, Ed: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., Hacibekiroğlu, G., T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 43-60.
 40. “Pozitivizmin Mirası”Vehbi Hacıkadiroğlu Fahri Doktora Töreni ve Çalıştayı, 9 Aralık 2005, 16:30. (Bu konuşma metin haline getirildi)
 41. “Puslu Mantık: Felsefe İçin Yeni Bir Açılım Olabilir mi?”Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Armağan Kitabı, sf. 151, Gazi Kitabevi, Mart 2005, Ankara.
 42. “Ritm Ritüel ve Değerler”, Felsefe Dünyası, Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu Bildirileri, Türk Felsefe Derneği, 41. Sayı, Ankara, 2005
 43. “Kozmozdan Kaosa”Kaos, Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu 21-24 Eylül 2004 Assos-Çanakkale, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yüksel, Y., Koç, A., Şen, A., Hacıbekiroğlu, G., Özer, M., İKÜ Yayınları, İstanbul, 2005.
 44. “Kant’ın Newtoncu Kozmolojisi ve Modern Yıldız Kuramının Temellerinin Atılışı”, Akarsu, Ö. & Ural, Ş., XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, (toplantı Ağustos 2006), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007, No 60, Cilt 1, ss. 55-60.
 45. “Pozitivizm, Viyana Mühiti vә Sübut Anlayışı”, Tәrcümә edәn: R. Mәmmәdov, Fәlsәfә vә Sosial-Siyasi Elmlәr Elmi Nәzәri Jurnal, AFSEA, Azәrbaycan Universiteti, Bakı, 2007. ss. 88-101, ISSN 1810-9047
 46. “Sonsuzun Kavranılması (I)”Sonsuzluk ve Görelilik, Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyum Bildirileri, ss. 73-90, İKÜ Yay., İstanbul, 2008.
 47. “İç İçe Geçmiş Zamanlar”Zaman-Mekan, Yem Yay., ss. 16-33, Yay. Haz: A. Şentürer, Ş. Ural, Ö. Berber, F. Uz Sönmez, İstanbul, Ocak 2008.
 48. “Kaos: Yeni Bir Paradigma mı?”FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Bahar 2008, ss. 101-115
 49. “Do we have to die?”Brecha de fragilidad / The fragility gap, eds: Lopez-Aparicio, I., Granada, 2009, pp. 139-148.
 50. Bir Varoluş Biçimi Olarak ‘Stress’ ve Gerçeklik“, FLSF, Sayı: 9, 2010.
 51. Do we have to die?“, Homo universalis Evolution, Information, Rekonstruktion, Philosophie, eds: ss. Haltmayer, F. M. Wuketits, G. Gotz, Peter Lang, Frankfurt, 2011, pp. 211-216.
 52. “Bireysel Algı Uzayı ve Fiziksel Nesneler”Felsefe Açısından Kültür, Sanat ve Dil, Editör: Ömer Naci Soykan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2011, ss. 198-209.
 53. “Tasavvur ve Gerçeklik Olarak Hayat”, Yaşayan Felsefe, Yayına Hazırlayan: Ömer Bozkurt, Otto Yayınları, İstanbul, Ekim 2011, ss. 37-46.
 54. “Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme”Aydınlanma Din Demokrasi, II. Ilgaz Felsefe Günleri 13-14-15 Ekim 2011 Ilgaz / Çankırı, Ed: Ömer Bozkurt, Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2012, ss. 19-36.
 55. “Enformasyon Kavramı Üzerine”Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Sayı: 3, Eylül 2012, ss. 536-547.
 56. “Şehir Bilinci”II. Uluslararası Felsefe Kongresi 11-13 Ekim 2012: Şehir ve Felsefe Bildiri Kitabı, Ed: Gürkan Kaya, A. Kadir Çüçen, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, Şubat 2013, ss. 16-20.
 57. “Teoloji ve Felsefe”SDÜ İlahiyat Fakültesi DergisiYıl: 2003/1Sayı: 30, ss. 73-81.
 58. “Platon, Kaos Teorisi ve Varlık Tasarımı”, Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi Necati Öner’e Armağan, Ed: Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, ss. 447-469.
 59. “Bireyleşme ve Bireyin Eğitimi”, Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu 06-07 Mayıs 2014, Ed: Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Doç. Dr. Mehmet Önal, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Bayburt, 2014, ss. 89-101.
 60. “Newtoncu Bilim Anlayışı”Kilikya Felsefe Dergisi, Yıl: 2005/1, Sayı: 1, s. 11-22.
 61. “Günümüzde Ahlak ve Bireyin Ontolojisi”, Birlikte Yaşamak, Ed: Ahmet Kavlak, Muhammet Enes Kala, Hece Yayınları, Ankara, 2015, ss. 365-374.
 62. “Edebiyat ve Mantık”Felsefe Edebiyat Sempozyumu (29-30 Nisan 2015, Van) Bildiri Kitabı, Ed: Vefa Taşdelen, Zeki Taştan, Ahmet Eyim, Melih Erzen, Eren Rızvanoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, Aralık 2015, ss. 421-432.
 63. “Akıl ve İnanç”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Aklî Düşünce ve Felsefenin Doğu’dan Doğuşu: Babil-Keldanî-Çin-Hint-İran-İbranî Gelenekleri, Proje Editörü: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 1. Cilt Editörü: Doç. Dr. Ali Osman Kurt, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, 1. Cilt, ss. 459-468.
 64. “Rudolf Carnap”Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Yirminci Yüzyıl Düşüncesi, Proje Editörü: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 4. Cilt Editörü: Doç. Dr. Şamil Öçal, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, 4. Cilt, ss. 293-316.
 65. “Türkiye’de Aydınlanma, Birey ve Bireyleşme ve Bunun Türkiye’ye Yansımaları”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni: 6-7 Aralık 2012 – Denizli, Editör: Prof. Dr. Selahattin Özçelik, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, 2. Cilt, ss. 786-793.
 66. “Teknolojinin ‘Teknoloji’ Kavramı ve Değerlerle İlişkisi”Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 88, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı: Cilt I, Temmuz-Aralık 2016, ss. 295-302.
 67. “Kültür, Medeniyet ve Bilim”Düşünce ve Gelenek, Ed: Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Doç. Dr. Mehmet Vural, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Hece Yayınları, Ankara, Ağustos 2016, ss. 275-286.
 68. “Newton Fiziği ve Matematik”Bilim Tarihi ve Felsefesi: Tarih ve Problemler, Ed: Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, Aralık 2016, ss. 373-382.
 69. “Solipsist Açıdan «Nesne» Kavramı”VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 393-404.
 70. “Pozitivist Metafizik”Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, Ed: Doç. Dr. Funda Bayraktar, Aktif Düşünce Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 925-936.
 71. “Sokak, Şehir ve İnsan”, Urla Felsefe Günleri, Ed: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, ss. 59-76.
 72. “Aristotelesçi Mantık Anlayışı”Felsefe Dünyası, Yıl: 2017/Yaz, Sayı: 65, ss. 5-24.
 73. “Felsefede Yerellik: Mümkün ve Gerekli mi?”2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ed: Hüseyin Gazi Topdemir, Yahya Altınkurt, Çağlar Kaya, Elif Iliman Püsküllüoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muğla, Haziran 2017, ss. 1711-1717.
 74. “Aristoteles Mantığı ve Mantık Anlayışı”2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Ed: Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, Kasım 2017, ss. 221-234.
 75. “Dil Ontolojinin Evi mi?”VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, ss. 663-686.
 76. “Felsefe ve Yerellik: Bilginin İçselleştirilmesi”Türkiye’de Felsefe: Sorunlar ve Çözümler, Yayına Hazırlayan: Celal Türer, Türk Felsefe Derneği, Ankara, Mayıs 2018, ss. 41-66.
 77. “Kısa Mantık ve Epistemoloji Tarihi”VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 497-503.
 78. Sarmal Kavramlar S.465-487, IX. Mantık Çalıştayı Kitabı, Yay. hazırlayan: Vedat Kamer, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2019, ss. 624.
 79. “Akıllı Toplum ve Felsefenin İşlevi”, İstanbul Üni, II. TIPTA BİLİŞİM KONGRESİ “Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıklı panelde yapılan konuşmanın kısaltılmış halidir., 2021.
 80. “Mantığın Mantık-dışı Evrimi” Hürriyet Gazetesi Yazısı, 28 Mayıs 2021.
 81. “Bilim ve Özgür Düşünce” 2021.
 82. “Savaş ve Barış” 2021, İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi 93. Bülten içinde yer alan yazı.
 83. “Identity Crisis in Connection with Post-Truth” Mart 2022.
 84.  Parakonsistent (Tutarlılıkımsı) Mantık ve Felsefe, S.337-375,  X. Mantık Çalıştayı Kitabı, Yay. hazırlayanlar: H. Burak Sakal, Şafak Ural, Mehmet Arslan, İbrahim H. Çetres, Halise Avşar, Deniz Özen, Kapodokaya Üniv. ve Mantık Derneği Ortak Yay., Nevşehir, Eylül 2022, ss. 416.
 85. “Akıllı Toplum ve Felsefenin İşlevi” Temmuz 2022.
 86. Ural, Ş., (2023), “Mantığın bir ‘organon’ olarak serüveni”, Sandal,
  F.S., Akdemir, U.B., (Yay. Hazırlayanlar), Geçmişten Günümüze Bilim
  Felsefesi, Pinhan Yayıncılık S.201-230
 87. Ural, Ş., (2023), “Eleştiri mi? Eleştirel Düşünce mi? Eleştirel Düşünebilmek mi?”, Eleştirel Düşünmek. Muhakeme Eğitimi. Tanhan, F. (Ed.), Palme Yay
 88. Ural, Ş. (2023), “Cumhuriyet Dönemini Anlama Aracı Olarak Mantık”, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Felsefe, Türkiye’de Felsefenin Farklı Alanları. 3. Cilt. (Eds. Şafak Ural, Serdar Saygılı) Türk Felsefe Derneği Yay. Nobel   Akademik Yay.
 89. Ural, Ş., (2023) “21.ci yüzyılda İslamiyet, Ahlak ve Toplum Yapısında Değişim”, Boğaziçi Sohbetleri. Sosyo Kültürel Değerleriyle 21.yy’la Bakış. Beşinci Cilt., Ed. Metin Eriş, Boğaziçi Yay. Aralık 2023
 90. Ural, Ş. (2024)I  “Ahlak, Mantık ve Bayes Teoremi”, XII Mantık Çalıştayı Kitabı. Mantık Derneği Yayınları, Ural, Ş., Çetres, İ. H., Ece, M. H.(Yayına Hazırlayanlar), 2024