Özgeçmiş

Prof. Dr. Şafak Ural

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1971 yılında DTCF Felsefe Bölümü‘nden mezun oldu. 1977 yılında İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi, Sistematik Felsefe kürsüsüne asistan olarak atandı. 1978 yılında “Pozitif Bilimlerde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme” başlıklı çalışmasıyla Doktor unvanını aldı. 1979-1980 yıllarında Viyana Üniversitesi I. Felsefe Enstitüsünde çalışmalar yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1983 yılında Doçent oldu. 1988 yılında Profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini 2004-2009 tarihleri arasında yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, kurucusu ve başkanı olduğu Mantık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 2000-2015 yılları arasında görev yapmış; İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi‘ni 2014 yılında kurmuş ve 2015 yılına kadar başkanlığı sürdürmüş; 1989-2015 yılları arasında Felsefe Bölümü başkanlığını yürütmüştür. 16 Aralık 2014 tarihinde Mantık Uygulama Derneği‘nin kurucu yönetim kurulu başkanı olmuş ve 12 Ocak 2015 tarihinden Mantık Derneği ilk başkanı olarak seçilmiştir. 2012 yılından beridir Mantık Çalıştayı‘nı, 2014’ten beridir Mantık Yaz Okulu‘nu düzenlemektedir.

Çalışma Alanları

 • Bilim Tarihi I-II-III, Kırkanbar yay. 1996 (Bu kitap, 1994 yılında Ağaç Yayınları tarafından Bilim Tarihi I, Bilim Tarihi II ve Bilim Tarihi III olmak üzere üç ayrı kitap olarak basılmıştır.) Bu çalışma Türkiye’de ilk kez felsefenin ve bilimin tarihsel gelişiminin birlikte incelenmesini ve aralarındaki etkileşimin gösterilmesini kapsamaktadır. Bu tarz bir yaklaşıma Batı dillerinde de pek sık rastlanılmamaktadır.
 • Prof. Dr. Şafak Ural’ın ,Viyana Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erhand Oeser ile birlikte kurduğu “İstanbul-Viyana Felsefe Çevresi çalışma grubu ilk toplantısını 1991, ikincisini 1994, üçüncüsünü 1996, dördüncüsünü ise 1998 yılında İstanbul’da yapmıştır. Bu toplantılara bugüne kadar, Viyana’dan Amerika’dan ve Türkiye’den çeşitli disiplinlerden toplam olarak 15 öğretim üyesi katılmıştır. Yapılan toplantılar kitap olarak yayınlanmaktadır. Çevre, beşinci toplantısını 2000 yılında “Zaman” konusunda yapmıştır. Bu toplantıya İTÜ, Viyana Üniversitesi, ABD ve Almanya’dan felsefeci, fizik ve biyoloji başta olmak çeşitli disiplinlerden öğretim üyeleri katılmıştır.
 • Prof. Dr. Şafak Ural, Felsefe Arkivi başta olmak üzere çeşitli dergilerde, değişik mantık konularını ilk kez Türkçe’de yayınlamıştır.
 • Yurtiçinde bugüne kadar Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli Fakültelerinde (Fen Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Tıp Fakültesi) yaklaşık 25 yıldan beri Mantık ve Bilim Felsefesi derslerini vermektedir. Yurtdışında Viyana, Budapeşte ve ABD’de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş, yine bilim felsefesi ve mantık konularında konuşmalar yapmıştır.

Kitapları

 1. Pozitif Bilimlerde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, İst. Üni. Ed. Fak. Yay, 1981.
 2. Temel Mantık, Remzi Kit, 1985. a) Temel Mantık (genişletilmiş II. Baskı), Çantay Kitabevi, 1995. b) Temel Mantık (genişletilmiş III. Baskı), Çantay Kitabevi, 2011.
 3. Pozitivist Felsefe, Remzi Kitabevi, 1986. a) Pozitivist Felsefe (ikinci baskı), Say Yayınları, 2006. b) Pozitivist Felsefe (üçüncü baskı), Alfa Yayınları, 2012.
 4. Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, Istanbul, 1992.
 5. Bilim Tarihi I, Ağaç Yay, 1994.
 6. Bilim Tarihi II, Ağaç Yay, 1994.
 7. Bilim Tarihi III, Ağaç Yay, 1994. a) Bilim Tarihi I, II, III (ikinci baskı), Kırkanbar Yayınları, 1996. b) Bilim Tarihi I, II, III (üçüncü baskı), Çantay Yayınları, 2000.
 8. Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, Istanbul,1995.
 9. Mantık, Ders kitabı, Yuva Yay, İstanbul,1998.
 10. Artifical Intelligence, Language and Thought / Künstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Düşünce, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, Istanbul, 1999.
 11. Mimarlık ve Felsefe, Yay. Hazırlayanlar: Şenturer A., Ural, Ş., Atasoy A., YEM yay., 2002.
 12. Mimarlık ve Felsefe: Etik ve Estetik, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Şentürer, A., Sönmez, Uz, F., Yapı Yayın, İstanbul, Ocak 2004.
 13. Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos- Çanakkale, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., Hacibekiroğlu, G, İKÜ Yayınları, İstanbul, 2004.
 14. Kaos, Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu 21-24 Eylül 2004 Assos-Çanakkale, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yüksel, Y., Koç, A., Şen, A., Hacıbekiroğlu, G., Özer, M., İKÜ Yayınları, İstanbul, 2005.
 15. Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yetiş, K., Emecen F., İ.Ü. Yay. Yay. No: 4639, İstanbul, 2006.
 16. Sonsuzluk ve Görelilik, Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyum Bildirileri, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yüksel, Y., Koç, A., Şen, A., İKÜ Yayınları, İstanbul, 2008.
 17. Zaman-Mekan, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Şentürer, A., Berber, Ö., Sönmez, F., Yem Yay., 248 sayfa, İstanbul, Ocak 2008.
 18. Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Emecen, F., Aydın, M., İ.Ü. Yay. Yay. No: 4745, İstanbul, 2008.
 19. The Dialogue of Cultural Traditions: Global Perspective, Edited by: Sweet, W., McLean, G. F., Imamichi, T., Ural, Ş., Akyol, O. F., The Council for Research in Values and Philosophy, Washington DC, 2008.
 20. Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği (24-26 Mart 2010), Ed: Ural, Ş., İbişi Temelli, A., Çoban Sarı, F. D., Öztanrıkulu Özel, N., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2012.
 21. Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic, Ed: Beziau, J, Ural, Ş., Buchsbaum, A., Taşdelen, İ., Kamer, V., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 409.
 22. VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Kamer, V., Ural, Ş., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 528.
 23. Urla Felsefe Günleri, Ed: Ural, Ş., Tolon, M., Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, ss. 224.
 24. Urla Felsefe Günleri – 2, Ed: Ural, Ş., Tolon, M., Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, ss. 58.
 25. VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Kamer, V., Ural, Ş., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, ss. 804.
 26. VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Kamer, V., Ural, Ş., Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 622.
 27. Solipsism, Physical Things and Personal Perceptual Space: Solipsist Ontology, Epistemology and Communication, Translator: Alev Bulut, Vernon Press, 2019, pp. 348.

Makaleleri

 1. Kitap Konuşmaları“, Felsefe Arkivi, Sayı: 19, 1975.
 2. Lukasiewicz-Tarski Notasyonu“, Felsefe Arkivi, Sayı: 22-23, 1981.
 3. Felsefi Açıdan Bilim“, Felsefe Arkivi, Sayı: 24, 1984.
 4. K. R. Popper, Popper’in Tarihselciliğin Sefaleti isimli kitabının Türkçe çevirisine yazılan “Sunuş”, İnsan Yay., 1985.
 5. “Pozitivist ve Neopozitivist Felsefe”, Felsefe Konuşmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,1987.
 6. Çok-Değerli Mantık“, Felsefe Arkivi, Sayı: 26, 1987.
 7. Sembolik Mantık ve Uygulaması“, Felsefe Arkivi, Sayı: 26, 1987.
 8. Dedüksiyonda Öncüller mi Yoksa Sonuç mu Önce Gelir?“, Felsefe Arkivi, Sayı: 26, 1987.
 9. “Mitoloji ve Bilim”, İnsan ve Kainat, Mart 1988.
 10. “Aydın Kimdir?”, Mili Kültür, Kültür Bakanlığı, Sayı: 70, Mart 1990.
 11. Diyalektik Düşünce ve Mantık“, Felsefe Arkivi, Sayı: 28, 1991.
 12. Logic and the Different Forms of Thinking“, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992.
 13. Mantık ve Çeşitli Düşünüş Türleri“, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992.
 14. Was Kommt Bei der Deduktion Zuerst: Die Prämisse oder das Ergebnis?“, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992.
 15. Dedüksiyon da Öncüller mi Yoksa Sonuç mu Önce Gelir?“, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantık ve Modern Doğa Bilimleri, eds, Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1992. (Bu makale Felsefe Arkivi‘nde (Sayı: 26, 1987) de yayınlanmıştır).
 16. “Bir Mantık Kavramı Olarak Yanlışlık”, Felsefe Dünyası, Sayı:4, Temmuz 1992.
 17. Hangi Hürriyet?“, Felsefe Dünyası, Sayı:12, Temmuz 1994.
 18. Bilim Felsefesinin Amacı veya Bilim Felsefesinin Felsefesi“, Felsefe Arkivi, Sayı: 29, 1994.
 19. “Mathematics and Physical Things”, Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1995.
 20. “Matematik ve Fizik Nesneler”, Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul, 1995.
 21. “Fizik Nesnelerin Tek Tek Varlıklar Olarak Veya Bir Süreç Olarak Kavranılması”, X. Ulusal Astronomi Kongresi,(2-6 Eylül 1996) Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1996.
 22. Bireyin Eğitimi ve Toplumun Eğitimi (Değerler ve Eğitim Arasındaki Mantıksal İlişki)“, Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi, Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi; Bildiriler, Müzakereler, Kozan Ofset, Ankara, Temmuz 1997.
 23. “Mantık, Matematik, Fizik Nesneler ve Felsefe”, Bilim Felsefesi Seminerleri, Der: Dinçtürk, B., TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze-Kocaeli, 1997.
 24. Epistemolojik Açıdan Değerler ve Ahlak“, Doğu Batı, Sayı:4, 1998.
 25. Temporality in the Connectives“, Artifical Intelligence, Language and Thought / Künstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Düşünce, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis, İstanbul. 1999.
 26. Önerme Eklemleri ve Zaman“, Artifical Intelligence, Language and Thought / Künstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Düşünce, eds: Ural, Ş., Lucius, E., Isis., İstanbul, 1999.
 27. Demokrasi Kavramı, Toplumsal Değerler ve Birey“, İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XL, 1999.
 28. Goethe ve Renk“, Arredamento Mimarlık, Sayı: 100, 21 0cak 2000.
 29. Teknik, Teknoloji ve Değerler“, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 14 Ekim 2000.
 30. Über die Zeit und die Konnektoren“, Homo pragmatico-theoreticus, Philosophie – Interdisziplinaritat und Evolution – Information, Hrsg: Haltmayer, S., Wuketits, F. M., Budin, G., Peter Lang, Wien, 2001, pp. 167-173
 31. Kozmoloji ve Felsefe“, Ege Üniv. Fen Fak., 2001.
 32. Temporal Interpretations of the Connectives“, Philosophical Inquiry, 2001.
 33. Teknoloji ve Felsefe“, Dünya Gazetesi, 2001.
 34. Teknoloji, Değerler ve Havuç“, Kalite Kongresi II, 7-8 Haziran 2001. (Konuşmanın metin haline getirilmiş şekli)
 35. “Mimari Objenin Felsefi Açıdan Yorumu”, Mimarlık ve Felsefe, Yay. Hazırlayanlar: Şenturer A., Ural, Ş., Atasoy A., YEM yay., 2002.
 36. Felsefe ve Teknoloji“, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 2, Ekim 2002, ss. 237-247.
 37. “Dil ve Düşünce”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Ed: Yediyıldız, B., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003, ss. 29.
 38. Bir Bina Kente ne Söyleyebilir?: 30.03.3003“, Mimarlık ve Felsefe: Etik ve Estetik, Yay. Hazırlayanlar: Şentürer, A., Ural, Ş., Sönmez, Uz, F., Yapı Yayın, İstanbul, Ocak 2004., s: 22-36.
 39. Puslu (Fuzzy) Mantık“, Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos-Çanakkale, Ed: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., Hacibekiroğlu, G., T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 43-60.
 40. Pozitivizmin Mirası“, Vehbi Hacıkadiroğlu Fahri Doktora Töreni ve Çalıştayı, 9 Aralık 2005, 16:30. (Bu konuşma metin haline getirildi)
 41. “Puslu Mantık: Felsefe İçin Yeni Bir Açılım Olabilir mi?”, Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Armağan Kitabı, sf. 151, Gazi Kitabevi, Mart 2005, Ankara.
 42. “Ritm Ritüel ve Değerler”, Felsefe Dünyası, Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu Bildirileri, Türk Felsefe Derneği, 41. Sayı, Ankara, 2005
 43. Kozmozdan Kaosa“, Kaos, Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu 21-24 Eylül 2004 Assos-Çanakkale, Yay. Hazırlayanlar: Ural, Ş., Yüksel, Y., Koç, A., Şen, A., Hacıbekiroğlu, G., Özer, M., İKÜ Yayınları, İstanbul, 2005.
 44. Kant’ın Newtoncu Kozmolojisi ve Modern Yıldız Kuramının Temellerinin Atılışı”, Akarsu, Ö. & Ural, Ş., XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, (toplantı Ağustos 2006), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007, No 60, Cilt 1, ss. 55-60.
 45. “Pozitivizm, Viyana Mühiti vә Sübut Anlayışı”, Tәrcümә edәn: R. Mәmmәdov, Fәlsәfә vә Sosial-Siyasi Elmlәr Elmi Nәzәri Jurnal, AFSEA, Azәrbaycan Universiteti, Bakı, 2007. ss. 88-101, ISSN 1810-9047
 46. Sonsuzun Kavranılması (I)“, Sonsuzluk ve Görelilik, Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyum Bildirileri, ss. 73-90, İKÜ Yay., İstanbul, 2008.
 47. İç İçe Geçmiş Zamanlar“, Zaman-Mekan, Yem Yay., ss. 16-33, Yay. Haz: A. Şentürer, Ş. Ural, Ö. Berber, F. Uz Sönmez, İstanbul, Ocak 2008.
 48. “Kaos: Yeni Bir Paradigma mı?”, FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Bahar 2008, ss. 101-115
 49. Do we have to die?“, Brecha de fragilidad / The fragility gap, eds: Lopez-Aparicio, I., Granada, 2009, pp. 139-148.
 50. Bir Varoluş Biçimi Olarak ‘Stress’ ve Gerçeklik“, FLSF, Sayı: 9, 2010.
 51. Do we have to die?“, Homo universalis Evolution, Information, Rekonstruktion, Philosophie, eds: ss. Haltmayer, F. M. Wuketits, G. Gotz, Peter Lang, Frankfurt, 2011, pp. 211-216.
 52. Bireysel Algı Uzayı ve Fiziksel Nesneler“, Felsefe Açısından Kültür, Sanat ve Dil, Editör: Ömer Naci Soykan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2011, ss. 198-209.
 53. Tasavvur ve Gerçeklik Olarak Hayat“, Yaşayan Felsefe, Yayına Hazırlayan: Ömer Bozkurt, Otto Yayınları, İstanbul, Ekim 2011, ss. 37-46.
 54. Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme“, Aydınlanma Din Demokrasi, II. Ilgaz Felsefe Günleri 13-14-15 Ekim 2011 Ilgaz / Çankırı, Ed: Ömer Bozkurt, Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2012, ss. 19-36.
 55. Enformasyon Kavramı Üzerine“, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Sayı: 3, Eylül 2012, ss. 536-547.
 56. Şehir Bilinci“, II. Uluslararası Felsefe Kongresi 11-13 Ekim 2012: Şehir ve Felsefe Bildiri Kitabı, Ed: Gürkan Kaya, A. Kadir Çüçen, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, Şubat 2013, ss. 16-20.
 57. Teoloji ve Felsefe“, SDÜ İlahiyat Fakültesi DergisiYıl: 2003/1Sayı: 30, ss. 73-81.
 58. Platon, Kaos Teorisi ve Varlık Tasarımı“, Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi Necati Öner’e Armağan, Ed: Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, ss. 447-469.
 59. Bireyleşme ve Bireyin Eğitimi“, Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu 06-07 Mayıs 2014, Ed: Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Doç. Dr. Mehmet Önal, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Bayburt, 2014, ss. 89-101.
 60. Newtoncu Bilim Anlayışı“, Kilikya Felsefe DergisiYıl: 2005/1Sayı: 1s. 11-22.
 61. Günümüzde Ahlak ve Bireyin Ontolojisi“, Birlikte Yaşamak, Ed: Ahmet Kavlak, Muhammet Enes Kala, Hece Yayınları, Ankara, 2015, ss. 365-374.
 62. Edebiyat ve Mantık“, Felsefe Edebiyat Sempozyumu (29-30 Nisan 2015, Van) Bildiri Kitabı, Ed: Vefa Taşdelen, Zeki Taştan, Ahmet Eyim, Melih Erzen, Eren Rızvanoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, Aralık 2015, ss. 421-432.
 63. “Akıl ve İnanç”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Aklî Düşünce ve Felsefenin Doğu’dan Doğuşu: Babil-Keldanî-Çin-Hint-İran-İbranî Gelenekleri, Proje Editörü: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 1. Cilt Editörü: Doç. Dr. Ali Osman Kurt, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, 1. Cilt, ss. 459-468.
 64. “Rudolf Carnap”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Yirminci Yüzyıl Düşüncesi, Proje Editörü: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 4. Cilt Editörü: Doç. Dr. Şamil Öçal, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, 4. Cilt, ss. 293-316.
 65. Türkiye’de Aydınlanma, Birey ve Bireyleşme ve Bunun Türkiye’ye Yansımaları“, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni: 6-7 Aralık 2012 – Denizli, Editör: Prof. Dr. Selahattin Özçelik, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, 2. Cilt, ss. 786-793.
 66. Teknolojinin ‘Teknoloji’ Kavramı ve Değerlerle İlişkisi“, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 88, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı: Cilt I, Temmuz-Aralık 2016, ss. 295-302.
 67. Kültür, Medeniyet ve Bilim“, Düşünce ve Gelenek, Ed: Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Doç. Dr. Mehmet Vural, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Hece Yayınları, Ankara, Ağustos 2016, ss. 275-286.
 68. Newton Fiziği ve Matematik“, Bilim Tarihi ve Felsefesi: Tarih ve Problemler, Ed: Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, Aralık 2016, ss. 373-382.
 69. Solipsist Açıdan «Nesne» Kavramı“, VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 393-404.
 70. Pozitivist Metafizik“, Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, Ed: Doç. Dr. Funda Bayraktar, Aktif Düşünce Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 925-936.
 71. Sokak, Şehir ve İnsan“, Urla Felsefe Günleri, Ed: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, ss. 59-76.
 72. Aristotelesçi Mantık Anlayışı“, Felsefe Dünyası, Yıl: 2017/Yaz, Sayı: 65, ss. 5-24.
 73. Felsefede Yerellik: Mümkün ve Gerekli mi?“, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ed: Hüseyin Gazi Topdemir, Yahya Altınkurt, Çağlar Kaya, Elif Iliman Püsküllüoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muğla, Haziran 2017, ss. 1711-1717.
 74. Aristoteles Mantığı ve Mantık Anlayışı“, 2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Ed: Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, Kasım 2017, ss. 221-234.
 75. Dil Ontolojinin Evi mi?“, VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, ss. 663-686.
 76. Felsefe ve Yerellik: Bilginin İçselleştirilmesi“, Türkiye’de Felsefe: Sorunlar ve Çözümler, Yayına Hazırlayan: Celal Türer, Türk Felsefe Derneği, Ankara, Mayıs 2018, ss. 41-66.
 77. Kısa Mantık ve Epistemoloji Tarihi“, VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 497-503.

Üyelikleri

 1. Academia Brasileira De Filosofia
 2. Felsefe Arkivi Hakem Kurulu
 3. Kutadgubilig Hakem Kurulu
 4. Türk Felsefe Derneği

Ödülleri

 1. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından yılın felsefecisi seçildi. (2009)

Yönettiği Lisansüstü Tezler

Yüksek Lisans

 1. [1989] Cemil Güzey: Çok-değerli Mantık
 2. [1994] Sanem Yazıcıoğlu: Bilimsel Yöntem
 3. [1999] Rabia Ebrar Akıncı: Mitolojinin Bireysel ve Toplumsal Değerlerle İlişkisi
 4. [1999] Rifat Saltoğlu: Yeniçağ’da Bilim ve Felsefe İlişkisi
 5. [2001] Yücel Yüksel: Bağıntı Kavramının Mantık ve Felsefe Açısından İncelenmesi
 6. [2009] Vedat Kamer: Yapay Zekâ ve Monoton-olmayan Mantık
 7. [2009] Erden Miray Yazgan: Eski Çin Felsefesi ve Mantık Anlayışı
 8. [2010] Semra Uçar: Kaos Teorisi’nin Felsefi Özellikleri
 9. [2013] Burcu Malak: Mantıkta Modalite Kavramı ve Tarihçesi

Doktora

 1. [2006] Yücel Yüksel: Puslu Mantık ve Felsefi Arkaplanı
 2. [2006] Nazlı İnönü: Yeni Bir Çıkarım Türü: Geriçıkarım
 3. [2012] Özgüç Güven: Kant, Bolzano ve Frege’de Yargıların Temellendirilmesi ve A priorilik Sorunu
 4. [2014] Semra Uçar: Newton Fiziği ve Görelilik Fiziğinde Zaman ve Mekân Kavramlarının Reichenbach’ın Epistemolojisi Çerçevesinde Yorumlanması
 5. [2014] Vedat Kamer: İnformel Mantık Açısından ‘Akılyürütme’ Kavramı Üzerine Bir Araştırma