Özgeçmiş

Prof. Dr. Şafak Ural

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1971 yılında DTCF Felsefe Bölümü‘nden mezun oldu. 1977 yılında İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi, Sistematik Felsefe kürsüsüne asistan olarak atandı. 1978 yılında “Pozitif Bilimlerde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme” başlıklı çalışmasıyla Doktor unvanını aldı. 1979-1980 yıllarında Viyana Üniversitesi I. Felsefe Enstitüsünde çalışmalar yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1983 yılında Doçent oldu. 1988 yılında Profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini 2004-2009 tarihleri arasında yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, kurucusu ve başkanı olduğu Mantık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 2000-2015 yılları arasında görev yapmış; İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi‘ni 2014 yılında kurmuş ve 2015 yılına kadar başkanlığı sürdürmüş; 1989-2015 yılları arasında Felsefe Bölümü başkanlığını yürütmüştür. 16 Aralık 2014 tarihinde Mantık Uygulama Derneği‘nin kurucu yönetim kurulu başkanı olmuş ve 12 Ocak 2015 tarihinden Mantık Derneği ilk başkanı olarak seçilmiştir. 2012 yılından beridir Mantık Çalıştayı‘nı, 2014’ten beridir Mantık Yaz Okulu‘nu düzenlemektedir.

Çalışma Alanları

 • Bilim Tarihi I-II-III, Kırkanbar yay. 1996 (Bu kitap, 1994 yılında Ağaç Yayınları tarafından Bilim Tarihi I, Bilim Tarihi II ve Bilim Tarihi III olmak üzere üç ayrı kitap olarak basılmıştır.) Bu çalışma Türkiye’de ilk kez felsefenin ve bilimin tarihsel gelişiminin birlikte incelenmesini ve aralarındaki etkileşimin gösterilmesini kapsamaktadır. Bu tarz bir yaklaşıma Batı dillerinde de pek sık rastlanılmamaktadır.
 • Prof. Dr. Şafak Ural’ın ,Viyana Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erhand Oeser ile birlikte kurduğu “İstanbul-Viyana Felsefe Çevresi çalışma grubu ilk toplantısını 1991, ikincisini 1994, üçüncüsünü 1996, dördüncüsünü ise 1998 yılında İstanbul’da yapmıştır. Bu toplantılara bugüne kadar, Viyana’dan Amerika’dan ve Türkiye’den çeşitli disiplinlerden toplam olarak 15 öğretim üyesi katılmıştır. Yapılan toplantılar kitap olarak yayınlanmaktadır. Çevre, beşinci toplantısını 2000 yılında “Zaman” konusunda yapmıştır. Bu toplantıya İTÜ, Viyana Üniversitesi, ABD ve Almanya’dan felsefeci, fizik ve biyoloji başta olmak çeşitli disiplinlerden öğretim üyeleri katılmıştır.
 • Prof. Dr. Şafak Ural, Felsefe Arkivi başta olmak üzere çeşitli dergilerde, değişik mantık konularını ilk kez Türkçe’de yayınlamıştır.
 • Yurtiçinde bugüne kadar Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli Fakültelerinde (Fen Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Tıp Fakültesi) yaklaşık 25 yıldan beri Mantık ve Bilim Felsefesi derslerini vermektedir. Yurtdışında Viyana, Budapeşte ve ABD’de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş, yine bilim felsefesi ve mantık konularında konuşmalar yapmıştır.

Üyelikleri

 1. Academia Brasileira De Filosofia
 2. Felsefe Arkivi Hakem Kurulu
 3. Kutadgubilig Hakem Kurulu
 4. Türk Felsefe Derneği

Ödülleri

 1. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından yılın felsefecisi seçildi. (2009)

Yönettiği Lisansüstü Tezler

Yüksek Lisans

 1. [1989] Cemil Güzey: Çok-değerli Mantık
 2. [1994] Sanem Yazıcıoğlu: Bilimsel Yöntem
 3. [1999] Rabia Ebrar Akıncı: Mitolojinin Bireysel ve Toplumsal Değerlerle İlişkisi
 4. [1999] Rifat Saltoğlu: Yeniçağ’da Bilim ve Felsefe İlişkisi
 5. [2001] Yücel Yüksel: Bağıntı Kavramının Mantık ve Felsefe Açısından İncelenmesi
 6. [2009] Vedat Kamer: Yapay Zekâ ve Monoton-olmayan Mantık
 7. [2009] Erden Miray Yazgan: Eski Çin Felsefesi ve Mantık Anlayışı
 8. [2010] Semra Uçar: Kaos Teorisi’nin Felsefi Özellikleri
 9. [2013] Burcu Malak: Mantıkta Modalite Kavramı ve Tarihçesi

Doktora

 1. [2006] Yücel Yüksel: Puslu Mantık ve Felsefi Arkaplanı
 2. [2006] Nazlı İnönü: Yeni Bir Çıkarım Türü: Geriçıkarım
 3. [2012] Özgüç Güven: Kant, Bolzano ve Frege’de Yargıların Temellendirilmesi ve A priorilik Sorunu
 4. [2014] Semra Uçar: Newton Fiziği ve Görelilik Fiziğinde Zaman ve Mekân Kavramlarının Reichenbach’ın Epistemolojisi Çerçevesinde Yorumlanması
 5. [2014] Vedat Kamer: İnformel Mantık Açısından ‘Akılyürütme’ Kavramı Üzerine Bir Araştırma