Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme“, Aydınlanma Din Demokrasi, II. Ilgaz Felsefe Günleri 13-14-15 Ekim 2011 Ilgaz / Çankırı, Ed: Ömer Bozkurt, Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2012, ss. 19-36.