Bireysel Algı Uzayı ve Fiziksel Nesneler“, Felsefe Açısından Kültür, Sanat ve Dil, Editör: Ömer Naci Soykan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2011, ss. 198-209.