Aristoteles Mantığı ve Mantık Anlayışı“, 2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Ed: Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, Kasım 2017, ss. 221-234.