Ural, Ş. (2023), “Cumhuriyet Dönemini Anlama Aracı Olarak Mantık”, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Felsefe, Türkiye’de Felsefenin Farklı Alanları. 3. Cilt. (Eds. Şafak Ural, Serdar Saygılı) Türk Felsefe Derneği Yay. Nobel   Akademik Yay.

Ural, Ş., (2023) “21.ci yüzyılda İslamiyet, Ahlak ve Toplum Yapısında Değişim”, Boğaziçi Sohbetleri. Sosyo Kültürel Değerleriyle 21.yy’la Bakış. Beşinci Cilt., Ed. Metin Eriş, Boğaziçi Yay. Aralık 2023

Ural, Ş. (2023), “Cumhuriyet Dönemini Anlama Aracı Olarak Mantık”, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Felsefe, Türkiye’de Felsefenin Farklı Alanları. 3. Cilt. (Eds. Şafak Ural, Serdar Saygılı) Türk Felsefe Derneği Yay. Nobel   Akademik Yay.