Ontology as Depends on Questions

Submitted by safakural on Cu, 24/01/2014 - 19:32

Abstract: Physical world is the target of scientific searches as well as philosophical interpretations. Both have special methods for searching their subjects.

However there is only one objective reality, with which these disciplines interested with according to their methods.

Here, I would like to say that we organize this “objective reality” as depends on our questions.

It means also that our different (knowledge) systems are in fact organized as a respond to our questions. My aim will be first to classify the questions and than to show that they have some pre-suppositions. So I can hope to show that there is a correlation between presupposition of questions and our “ontology”.

Keywords: Practical and theoretical questions, ontological commitments of the questions, physical reality as depend on questions

Kaynak: "Ontology as Depends on Questions", GSTF Digital Library: 1st Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2013), (Çevrimiçi), http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=ontology-as-depends-on-questions.

Şehir Bilinci

Submitted by safakural on Çar, 25/09/2013 - 20:17

"Şehir bilinci nedir?" sorusunu "şehir nedir?" sorusuyla bağıntılı olarak ele almaya çalışacağım.

"Şehir nedir?" sorusunu öncelikle şehrin bazı maddi veya fiziksel özelliklerine bakarak cevaplayabiliriz. Bir şehrin fiziksel özellikleri olarak da o şehrin ulaşım olanakları, ortak yaşama yerleri, mimari özellikleri, kültür ve spor açısından sunduğu olanaklar dikkate alınabilir. "Şehir nedir?" sorusunun fiziksel ve ölçülebilir bir diğer boyutu, onun sosyolojik özellikleriyle de ilgi içerisindedir. Nitekim o şehrin bireylerinin eğitim seviyesi, bir liman şehri ya da bir fabrika şehri olması ya da turizme yönelik alanları, tarihi yerleri bir yönüyle o şehrin sosyolojik özelliklerini belirler. Bu özellikler aynı zamanda "şehir nedir?" sorusuna verilebilecek cevapları da oluşturacaktır.

"Could stress be good for you? Recent research that suggests it has benefits"

Submitted by safakural on Cu, 06/09/2013 - 04:05

Prof. Dr. Şafak Ural, FLSF dergisinde, 2010 yılında, "Bir Varoluş Biçimi Olarak 'Stres' ve Gerçeklik" isimli bir makale yayımlamıştı. Profesör Ural'ın Stres'i felsefi açıdan incelediği bu makalesi ile birlikte okunabilecek, TED Blog'unda yayımlanmış, bir yazı paylaşmak istiyoruz: "Could stress be good for you? Recent research that suggests it has benefits". Yazıya aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://blog.ted.com/2013/09/04/could-stress-be-good-for-you-recent-rese…

Necati Öner'e Armağan Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi

Submitted by safakural on Sa, 23/07/2013 - 14:42

"Necati Öner'e Armağan Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi", Bahaeddin Yediyıldız editörlüğünde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları tarafından yayımlandı. Prof. Dr. Şafak Ural, "Platon, Kaos Teorisi ve Varlık Tasarımı" (s. 447-469) isimli makalesi ile kitaba katkı sağladı.