4th World Congress and School on Universal Logic

Submitted by safakural on Per, 04/04/2013 - 12:27

Prof. Dr. Şafak URAL, Brazilya'da düzenlenen "4th World Congress and School on Universal Logic"[1] kapsamında gerçekleştirilen "Workshop Logic and Metaphysics"[2] oturumunda davetli konuşmacı[3] olarak "On the question of 'What is logic?'" başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Bağlantılar:
[1] http://www.uni-log.org/start4.html
[2] http://www.uni-log.org/ss4-LAM.html
[3] http://www.uni-log.org/invited4.html

Enformasyondan Bilgiye

Submitted by safakural on Sa, 12/03/2013 - 18:34

Prof. Dr. Şafak Ural, 12 Mart 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'nde "Enformasyondan Bilgiye" başlıklı açılış dersini gerçekleştirdi. Dersin ses kaydı aşağıda dinlenebilir:

Prof. Dr. Şafak Ural'ın Enformatik Bölümü'nde geçen sene gerçekleştirdiği "Enformasyon Kavramı Üzerine'" başlıklı açılış dersi http://www.safakural.com/konusmalar/enformasyon-kavrami-uzerine adresinden dinlenebilir.

Enformasyon Kavramı Üzerine

Submitted by safakural on Pt, 21/01/2013 - 09:07

Öz: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Bilgi Yönetimi doktora dersi kapsamında konuk öğretim üyesi olarak enformasyon hakkında paylaşılan ders notlarının deşifre edilmiş halidir. Yazar enformasyona hareketi sağlayan temel veri olarak yaklaşmakta olup, konuyu düşünmek, bilmek, bilinçli olmak gibi kavramlar çerçevesinde tartışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: enformasyon; bilgi yönetimi

Enformasyon deyince ne anlıyorum? Sözlüğe baktığınız zaman, kelimenin çok uzun anlamları var, birbirinden çok farklı anlamlar içeriyor. Sizlerin kullandığı anlamı için “işlenebilir veri, işlenebilir ve aktarılabilir veri” diye düşünebiliriz. Enformasyon Bölümü için, sizler için enformasyonun işlevinin, bilimsel anlamda işlenebilen ve aktarılabilen bir veri olduğunu düşünebiliriz. Ancak enformasyon, “bilgi, haber, malumat, deney ve gözlem” ile elde edilen bilgi gibi çok genişletebileceğimiz, felsefi boyutunu derinleştirebileceğimiz, günlük yaşamdaki kullanım alanlarını çeşitlendirebileceğimiz bir kavramdır.

Fizik dünyaya baktığımız zaman, “temelde ne var, biz ne görüyoruz?” şeklinde biraz da felsefi içerikli bir soru kendi kendimize sorarsak, buna hiç kuşkusuz farklı cevaplar verebiliriz. Nitekim böyle bir soruya karşılık olarak fizik dünyayı atom seviyesinde ele alabilirsiniz veya kuantum seviyesine inebilirsiniz, hatta bu seviyeyi daha da alt birimlere indirgeyebilirsiniz. Bu noktada fizik nesnelerin avucunuzdan uçtuğunu görmekte gecikmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Pozitivist Felsefe (3. Baskı)

Submitted by safakural on Per, 17/01/2013 - 14:11

"Felsefe" denilince akla son derece soyut ve metafizik unsurlardan oluşan bir disiplin akla gelir. Gerçekten de felsefe bu özelliklerini tarih boyunca korumuştur. Felsefe öte yandan insanı ve toplumu ilgilendiren sorunlarından hem etkilenmiş hem de bu sorunları -belli bir ölçüde de olsa- etkilemiştir. Bilimden teknolojik gelişime, sanattan sosyal ve kültürel tavır alışlarımıza kadar uzanan çok geniş bir alanda karşılaşılabilecek bireysel ve toplumsal sorunların tanımlanmasında ve çözüm yollarının bulunmasında felsefenin katkısı gözardı edilemez. Bu özellik felsefenin aynı zamanda insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunun bir göstergesidir. Felsefe bu sayede binlerce yıldır varlığını sürdürebilmiştir. Pozitivizm ise 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış, "bilgi çağı" olarak adlandırılan günümüz düşüncesinin oluşmasında etkin bir rol üstlenmiş felsefi bir akımdır. Çağımızı karakterize eden kültürel, sosyal, bireysel olayların ve sorunların kavranmasında, tanımlanmasında ve bunlara bir ölçüde çözüm üretilmesinde pozitivizm bir kenara bırakılması söz konusu olamaz. Pozitivizm, 20. yüzyıl biliminde yaşanan dönüşümün ürünüdür; bu dönüşümden etkilenmiş ve zaman içinde onu etkilemiştir.

Bu sebeple pozitivizmle ilgili tartışmaları sadece felsefi bir problem olarak görmemek, onun entelektüel çekiciliğinin boyutlarını ve sonuçlarını doğru yorumlamak gerekir.

http://www.idefix.com/kitap/pozitivist-felsefe-safak-ural/tanim.asp?sid…
http://www.pandora.com.tr/urun/pozitivist-felsefe/285890
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=638299&sa=130157088

Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, Alfa Yayınları, İstanbul, 2013, 176 s.

Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyselleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları

Submitted by safakural on Cu, 14/12/2012 - 12:41

Prof. Dr. Şafak Ural, Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni kapsamında, 7 Aralık 2012 tarihinde, "Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyselleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir:

Şehir ve Şiddet

Submitted by safakural on Çar, 21/11/2012 - 17:39

Prof. Dr. Şafak Ural; Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlediği "Dünya Sorunlarına Felsefi Bir Bakış: Şiddet" konulu panelde 21 Kasım 2012 tarihinde "Şehir ve Şiddet" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir:

Kültür ve Medeniyet

Submitted by safakural on Pa, 11/11/2012 - 10:24

Prof. Dr. Şafak Ural; Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Türk Felsefe Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği "Felsefe, Edebiyat ve Değer" konulu sempozyumda 3 Kasım 2012 tarihinde "Kültür ve Medeniyet" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir:

Şehir Bilinci

Submitted by safakural on Pt, 29/10/2012 - 00:56

Prof. Dr. Şafak Ural, Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği "Şehir ve Felsefe" konulu II. Uluslararası Felsefe Kongresi kapsamında, 11 Ekim 2012 tarihinde Çağrılı Konuşmacı olarak yaptığı konuşma aşağıda dinlenebilir:

Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme

Submitted by safakural on Pa, 14/10/2012 - 12:18

“Aydınlanma” denilince akla XVIII. yy gelir. Ve eğer “Aydınlanma nedir?” gibi bir soru sorarsak, akla gelebilecek en kısa cevap, I. Kant’ın “insanın bilerek düşmüş olduğu ergin olmama durumdan kendi çabasıyla kurtulmasıdır” şeklindeki sözleri olacaktır.

Hiç kuşkusuz bu cevap “insan nasıl bir duruma düşmüştür?”, “niçin düşmüştür?” ve “nasıl kurtulmuştur?” ya da “ne yaparak kurtulmuştur?” sorularını da beraberinde getirecektir.

"Mind and Language Workshop" ve "Semantics Workshop"

Submitted by safakural on Per, 20/09/2012 - 23:15

Rutgers University Center for Cognitive Science tarafından 27-28 Eylül 2012 tarihilerinde "Mind and Language" isimli ve 28-29 Eylül 2012 tarihlerinde de "Semantics" isimli atölye çalışmaları yapılacaktır. Prof. Dr. Şafak Ural'ın da katıldığı toplantıların programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Mind and Language Atölye Çalışması Programı
Semantics Atölye Çalışması Programı