Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyselleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları

Submitted by safakural on Cu, 14/12/2012 - 12:41

Prof. Dr. Şafak Ural, Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni kapsamında, 7 Aralık 2012 tarihinde, "Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyselleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir:

Şehir ve Şiddet

Submitted by safakural on Çar, 21/11/2012 - 17:39

Prof. Dr. Şafak Ural; Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlediği "Dünya Sorunlarına Felsefi Bir Bakış: Şiddet" konulu panelde 21 Kasım 2012 tarihinde "Şehir ve Şiddet" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir:

Kültür ve Medeniyet

Submitted by safakural on Pa, 11/11/2012 - 10:24

Prof. Dr. Şafak Ural; Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Türk Felsefe Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği "Felsefe, Edebiyat ve Değer" konulu sempozyumda 3 Kasım 2012 tarihinde "Kültür ve Medeniyet" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir:

Şehir Bilinci

Submitted by safakural on Pt, 29/10/2012 - 00:56

Prof. Dr. Şafak Ural, Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği "Şehir ve Felsefe" konulu II. Uluslararası Felsefe Kongresi kapsamında, 11 Ekim 2012 tarihinde Çağrılı Konuşmacı olarak yaptığı konuşma aşağıda dinlenebilir:

Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme

Submitted by safakural on Pa, 14/10/2012 - 12:18

“Aydınlanma” denilince akla XVIII. yy gelir. Ve eğer “Aydınlanma nedir?” gibi bir soru sorarsak, akla gelebilecek en kısa cevap, I. Kant’ın “insanın bilerek düşmüş olduğu ergin olmama durumdan kendi çabasıyla kurtulmasıdır” şeklindeki sözleri olacaktır.

Hiç kuşkusuz bu cevap “insan nasıl bir duruma düşmüştür?”, “niçin düşmüştür?” ve “nasıl kurtulmuştur?” ya da “ne yaparak kurtulmuştur?” sorularını da beraberinde getirecektir.

"Mind and Language Workshop" ve "Semantics Workshop"

Submitted by safakural on Per, 20/09/2012 - 23:15

Rutgers University Center for Cognitive Science tarafından 27-28 Eylül 2012 tarihilerinde "Mind and Language" isimli ve 28-29 Eylül 2012 tarihlerinde de "Semantics" isimli atölye çalışmaları yapılacaktır. Prof. Dr. Şafak Ural'ın da katıldığı toplantıların programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Mind and Language Atölye Çalışması Programı
Semantics Atölye Çalışması Programı

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Felsefi Temelleri

Submitted by safakural on Pa, 11/12/2011 - 19:23

Sayın Komutanım, Değerli konuklar,

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Konuşmama “Atatürkçü Düşünce Sistemi” ile “Atatürkçü Düşünce” arasında bir ayrım yaparak başlamak istiyorum. Bu ayrımın çok da nesnel gerekçelerle yapıldığını söyleyemem. Hatta bu iki deyim arasında çok keskin bir ayrımın yapılabilmesi mümkün de olmayabilir. Bütün bunlara rağmen böyle bir ayrım yapmaktaki amacım, “Atatürkçü Düşünce”nin farklı yorumlarının bir tartışmasını yapmaktan veya onların bir sentezini aramaktan kaçınmaktır.

“Atatürkçü Düşünce Nedir?” gibi bir sorunun kapsamı içine onun günümüzdeki olumlu ve olumsuz yorumları dahil edilebilir. Bu yorumların ise ülkemizin bugünkü siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal durumunun bir değerlendirilmesini içereceği, onlarla iç içe olduğu açıktır. İnancım, bu tartışmaların yapılabilmesi için Atatürkçü düşüncenin öncelikle tarihi süreç içinde sistematik bir yorumunu vermenin gerekli olduğudur. Dolayısıyla Atatürkçü düşünceye karşı olmak veya onu savunmak için, temele konulabilecek birtakım nesnel verilerin tespit edilmesine özellikle ve öncelikle gerek vardır.