Şehir Bilinci

Submitted by safakural on Çar, 25/09/2013 - 20:17

"Şehir bilinci nedir?" sorusunu "şehir nedir?" sorusuyla bağıntılı olarak ele almaya çalışacağım.

"Şehir nedir?" sorusunu öncelikle şehrin bazı maddi veya fiziksel özelliklerine bakarak cevaplayabiliriz. Bir şehrin fiziksel özellikleri olarak da o şehrin ulaşım olanakları, ortak yaşama yerleri, mimari özellikleri, kültür ve spor açısından sunduğu olanaklar dikkate alınabilir. "Şehir nedir?" sorusunun fiziksel ve ölçülebilir bir diğer boyutu, onun sosyolojik özellikleriyle de ilgi içerisindedir. Nitekim o şehrin bireylerinin eğitim seviyesi, bir liman şehri ya da bir fabrika şehri olması ya da turizme yönelik alanları, tarihi yerleri bir yönüyle o şehrin sosyolojik özelliklerini belirler. Bu özellikler aynı zamanda "şehir nedir?" sorusuna verilebilecek cevapları da oluşturacaktır.

"Could stress be good for you? Recent research that suggests it has benefits"

Submitted by safakural on Cu, 06/09/2013 - 04:05

Prof. Dr. Şafak Ural, FLSF dergisinde, 2010 yılında, "Bir Varoluş Biçimi Olarak 'Stres' ve Gerçeklik" isimli bir makale yayımlamıştı. Profesör Ural'ın Stres'i felsefi açıdan incelediği bu makalesi ile birlikte okunabilecek, TED Blog'unda yayımlanmış, bir yazı paylaşmak istiyoruz: "Could stress be good for you? Recent research that suggests it has benefits". Yazıya aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://blog.ted.com/2013/09/04/could-stress-be-good-for-you-recent-rese…

Necati Öner'e Armağan Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi

Submitted by safakural on Sa, 23/07/2013 - 14:42

"Necati Öner'e Armağan Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi", Bahaeddin Yediyıldız editörlüğünde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları tarafından yayımlandı. Prof. Dr. Şafak Ural, "Platon, Kaos Teorisi ve Varlık Tasarımı" (s. 447-469) isimli makalesi ile kitaba katkı sağladı.

4th World Congress and School on Universal Logic

Submitted by safakural on Per, 04/04/2013 - 12:27

Prof. Dr. Şafak URAL, Brazilya'da düzenlenen "4th World Congress and School on Universal Logic"[1] kapsamında gerçekleştirilen "Workshop Logic and Metaphysics"[2] oturumunda davetli konuşmacı[3] olarak "On the question of 'What is logic?'" başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Bağlantılar:
[1] http://www.uni-log.org/start4.html
[2] http://www.uni-log.org/ss4-LAM.html
[3] http://www.uni-log.org/invited4.html

Enformasyondan Bilgiye

Submitted by safakural on Sa, 12/03/2013 - 18:34

Prof. Dr. Şafak Ural, 12 Mart 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'nde "Enformasyondan Bilgiye" başlıklı açılış dersini gerçekleştirdi. Dersin ses kaydı aşağıda dinlenebilir:

Prof. Dr. Şafak Ural'ın Enformatik Bölümü'nde geçen sene gerçekleştirdiği "Enformasyon Kavramı Üzerine'" başlıklı açılış dersi http://www.safakural.com/konusmalar/enformasyon-kavrami-uzerine adresinden dinlenebilir.

Enformasyon Kavramı Üzerine

Submitted by safakural on Pt, 21/01/2013 - 09:07

Öz: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Bilgi Yönetimi doktora dersi kapsamında konuk öğretim üyesi olarak enformasyon hakkında paylaşılan ders notlarının deşifre edilmiş halidir. Yazar enformasyona hareketi sağlayan temel veri olarak yaklaşmakta olup, konuyu düşünmek, bilmek, bilinçli olmak gibi kavramlar çerçevesinde tartışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: enformasyon; bilgi yönetimi

Enformasyon deyince ne anlıyorum? Sözlüğe baktığınız zaman, kelimenin çok uzun anlamları var, birbirinden çok farklı anlamlar içeriyor. Sizlerin kullandığı anlamı için “işlenebilir veri, işlenebilir ve aktarılabilir veri” diye düşünebiliriz. Enformasyon Bölümü için, sizler için enformasyonun işlevinin, bilimsel anlamda işlenebilen ve aktarılabilen bir veri olduğunu düşünebiliriz. Ancak enformasyon, “bilgi, haber, malumat, deney ve gözlem” ile elde edilen bilgi gibi çok genişletebileceğimiz, felsefi boyutunu derinleştirebileceğimiz, günlük yaşamdaki kullanım alanlarını çeşitlendirebileceğimiz bir kavramdır.

Fizik dünyaya baktığımız zaman, “temelde ne var, biz ne görüyoruz?” şeklinde biraz da felsefi içerikli bir soru kendi kendimize sorarsak, buna hiç kuşkusuz farklı cevaplar verebiliriz. Nitekim böyle bir soruya karşılık olarak fizik dünyayı atom seviyesinde ele alabilirsiniz veya kuantum seviyesine inebilirsiniz, hatta bu seviyeyi daha da alt birimlere indirgeyebilirsiniz. Bu noktada fizik nesnelerin avucunuzdan uçtuğunu görmekte gecikmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Pozitivist Felsefe (3. Baskı)

Submitted by safakural on Per, 17/01/2013 - 14:11

"Felsefe" denilince akla son derece soyut ve metafizik unsurlardan oluşan bir disiplin akla gelir. Gerçekten de felsefe bu özelliklerini tarih boyunca korumuştur. Felsefe öte yandan insanı ve toplumu ilgilendiren sorunlarından hem etkilenmiş hem de bu sorunları -belli bir ölçüde de olsa- etkilemiştir. Bilimden teknolojik gelişime, sanattan sosyal ve kültürel tavır alışlarımıza kadar uzanan çok geniş bir alanda karşılaşılabilecek bireysel ve toplumsal sorunların tanımlanmasında ve çözüm yollarının bulunmasında felsefenin katkısı gözardı edilemez. Bu özellik felsefenin aynı zamanda insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunun bir göstergesidir. Felsefe bu sayede binlerce yıldır varlığını sürdürebilmiştir. Pozitivizm ise 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış, "bilgi çağı" olarak adlandırılan günümüz düşüncesinin oluşmasında etkin bir rol üstlenmiş felsefi bir akımdır. Çağımızı karakterize eden kültürel, sosyal, bireysel olayların ve sorunların kavranmasında, tanımlanmasında ve bunlara bir ölçüde çözüm üretilmesinde pozitivizm bir kenara bırakılması söz konusu olamaz. Pozitivizm, 20. yüzyıl biliminde yaşanan dönüşümün ürünüdür; bu dönüşümden etkilenmiş ve zaman içinde onu etkilemiştir.

Bu sebeple pozitivizmle ilgili tartışmaları sadece felsefi bir problem olarak görmemek, onun entelektüel çekiciliğinin boyutlarını ve sonuçlarını doğru yorumlamak gerekir.

http://www.idefix.com/kitap/pozitivist-felsefe-safak-ural/tanim.asp?sid…
http://www.pandora.com.tr/urun/pozitivist-felsefe/285890
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=638299&sa=130157088

Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, Alfa Yayınları, İstanbul, 2013, 176 s.

Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyselleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları

Submitted by safakural on Cu, 14/12/2012 - 12:41

Prof. Dr. Şafak Ural, Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni kapsamında, 7 Aralık 2012 tarihinde, "Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyselleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları" başlıklı bir konuşma yapmıştır. Konuşma aşağıda dinlenebilir: