Bireysel Algı Uzayı ve Fiziksel Nesneler“, Felsefe Açısından Kültür, Sanat ve Dil, Editör: Ömer Naci Soykan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2011, ss. 198-209.

Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme“, Aydınlanma Din Demokrasi, II. Ilgaz Felsefe Günleri 13-14-15 Ekim 2011 Ilgaz / Çankırı, Ed: Ömer Bozkurt, Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2012, ss. 19-36.

Kant’ın Newtoncu Kozmolojisi ve Modern Yıldız Kuramının Temellerinin Atılışı”, Akarsu, Ö. & Ural, Ş., XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, (toplantı Ağustos 2006), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007, No 60, Cilt 1, ss. 55-60.