Dr. Ernie Lepore: Anlam, Doğru, Dil ve Gerçeklik

Submitted by safakural on Ct, 19/08/2017 - 15:38

Dr. Ernie Lepore ile yapılan "Anlam, Doğru, Dil ve Gerçeklik" başlıklı söyleşi, Merve Arlı'nın tercümesiyle, Felsefe Dünyası dergisinin 65. sayısında yayımlandı. Söyleşiye ait PDF dosyası https://goo.gl/wHUPLB adresinden indirilebilir.

Kaynak: "Dr. Ernie Lepore ile Söyleşi: Anlam, Doğru, Dil ve Gerçeklik", Felsefe Dünyası, Yıl: 2017/Yaz, Sayı: 65, ss. 307-322.

Sokak, Şehir ve İnsan

Submitted by safakural on Sa, 18/07/2017 - 16:40

Bazı kavramlar birbirlerini adeta gizemli bir şekilde tamamlıyor ya da içerdikleri karşıtlıklar aracılığıyla sınırlayıp anlamlandırıyorlar. Bu özelliğin, günümüz dil felefesi açısından bakıldığında, kolayca anlaşılabilir olduğunu söylemek zor görünmektedir. Çünkü sarmal kavramlar(1), bileşeni her bir kavramın tek başına sahip olduğu anlamın dışında bir içerik taşıyorlar.

Kültür, Medeniyet ve Bilim

Submitted by safakural on Pt, 27/02/2017 - 16:05

Özet: Kültür denilince öncelikle belirli bir coğrafyada, ortak tarihe sahip toplumu/toplumları ilgilendiren faaliyetleri dikkate almak yerinde olur. Medeniyet denilince, bir kültürün özellikle hukuk, sanat ve bilim alanındaki başarıları ve bu başarılar aracılığıyla başka kültürlere kendini kabul ettirmesi olgusunu temele almak yerinde olur. Bir kültürün medeniyet olarak evrilmesi ve kendini diğer kültürlere kabul ettirebilmesinin temel koşulu ise gelişmiş ve bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şehirlere sahip olmaktır.

Anahtar kelimeler: Kültürler arası ilişki, medeniyetler arası ilişki, hukuk, sanat, bilim, şehir

Pozitivist Metafizik

Submitted by safakural on Pt, 27/02/2017 - 14:53

Viyana Çevresi düşünürlerini karakterize eden en önemli özellik şüphesiz onların katı metafizik karşıtlığıdır.  Metafizik karşıtlığı, Çevre düşünürlerinin temel ortak noktası olarak kabul edilebilir.

Viyana Çevresi, Mantıkçı Empirizm, Mantıkçı Pozitivizm gibi isimlerle anılan, ama  aslında belirli bir felsefi sistemi yansıtmayan çalışmaların ortak özellikleri arasında dil analizini, mantık/matematik alanlarında ortaya konulan başarıları ve doğrulama/yanlışlama gibi kavramlara verdikleri tanımları saymak da mümkündür. Fakat metafizik karşıtlığını bu özelliklerin bir adım önünde düşünmek yerinde olacaktır. Çünkü metafizik karşıtlığı, hatta düşmanlığı, Çevre düşünürlerinin biraraya gelmesinde bir çıkış noktası oluşturmuştur.

Çevre'nin lideri konumunda olan M. Schlick başta olmak üzere diğer düşünürlerin tamamının bilim adamı olması bu karşıtlığın çıkış noktasını oluşturduğu  düşünülebilir. "Ne ki metafiziktir, o anlamsızdır; ne ki anlamsızdır o metafiziktir" şeklinde sloganlaşmış tutumun arkasında Çevre düşünürlerinin bilim kökenli olmaları elbette  önemli bir rol oynamıştır. Fakat sanıyorum asıl sebebi, Newton sistemi ile Aristoteles'in bilim ve felsefe anlayışı arasındaki farkta aramak çok daha yerinde olacaktır. Bu bakış açısı, aşağıda ele almaya çalışacağım gibi, Kant ile başlayan felsefi dönemin ve değişen dünya görüşünün daha iyi anlaşılmasına da olanak verecektir. Diğer bir ifadeyle metafizik karşıtlığı, aslında bilimin ve felsefenin tarihi gelişiminin doğal bir sonucudur.

VI. Mantık Çalıştayı Kitabı

Submitted by safakural on Sa, 17/01/2017 - 01:00

Vedat Kamer ve Şafak Ural tarafından yayıma hazırlanan VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Mantık Derneği Yayınları tarafından e-kitap (ISBN: 978-605-66311-1-5) olarak yayımlandı.

PDF (Yüksek Çözünürlük: 32 Mb): https://goo.gl/OztE0E
PDF (Düşük Çözünürlük: 5 Mb): https://goo.gl/7PjxDp

Künye: VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ss. 528.